Sidor

söndag 6 januari 2013

Frysåterföring.Omkring hälften av IVF/ICSI-behandlingarna ger upphov till ett överskott av återsättningsbara embryon. Dessa embryon fryses ned för återföring i ett senare skede, antingen om den färska behandlingen inte lyckas eller för syskonförsök längre fram.

Frysåterföring görs i anslutning till en egen eller en stimulerad ägglossning. Vilken dag efter ägglossning tining och återföring sker beror på vilken dag efter ägguthämtning embryot blev fryst. Planeringen av frysåterföring sker i samråd med kliniken.

Om återföring ej kan göras (om inget kvarvarande embryo klarar tining) återbetalas en del av kostnaden.

Inga kommentarer: